Afbakening bedrijfsproces

Uit Via Nova Architectura Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Figuur 2 05 Eenvoudig informatiemodel.png ArchiMate in de praktijk

Zie ook: ArchiMate Made Practical

Vraagstelling

In de bedrijfslaag wordt ondermeer het concept bedrijfsproces gehanteerd. Maar hoe onderken je een bedrijfsproces, en hoe baken je deze af?

Oplossing

Hanteer de volgende heuristieken om bedrijfsprocessen te onderkennen:

  • Een bedrijfsproces wordt getriggerd door een bedrijfsevent, en levert uiteindelijk een dienst of product op voor een klant, of deelproducten of deeldiensten die gebruikt worden als onderdeel voor een dienst of product voor een klant.
  • Verdeel een proces in fasen die achtereenvolgens doorlopen worden. Voorbeelden van fasen zijn aanvraag, afhandeling en after sales. Zo’n fase komt vaak overeen met een werkproces of functie binnen de organisatie. Een veel voorkomende vorm van fasering is de waardeketen (value chain). U herkent fasen vaak aan de toewijzing van acties aan verschillende actoren, gecombineerd met een tijdsvolgorde tussen die acties.
  • Groepeer acties op grond van het tijdstip waarop zij plaatsvinden (online- of batchverwerking, overdag of ’s nachts).
  • Deel een proces op in stukken op grond van de kennis en vaardigheden die zijn vereist om bepaalde acties uit te voeren. Dit blijkt onder meer uit de benodigde functies die zijn aangegeven bij elke taak.
  • Deel een proces op in stukken op grond van functiescheiding of andere vormen van interne controlemaatregelen.
  • Deel een proces in stukken op grond van het geografisch gebied (fysieke locatie) waar de activiteiten plaatsvinden, bijvoorbeeld naar regio.
  • Verdeel een proces in deelprocessen die (grotendeels) onafhankelijk uitgevoerd kunnen worden. Het gaat hierbij vaak om verschillende (tussen)producten die worden opgeleverd.
  • Baken expliciet de deelprocessen af die vaker voorkomen. Deze algemene deelprocessen kunt u vervolgens apart definiëren, en dan meermaals gebruiken.
  • Baken expliciet de deelprocessen af die als geheel herhaald worden.

Gevolgen

Niet van toepassing.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Relaties met andere good practices

Niet van toepassing.