Algemeen overleg Via Nova Architectura Wiki

Uit Via Nova Architectura Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Welkom op de algemene overlegpagina van de Via Nova Architectura Wiki.
Hieronder kan ieder bijdragen aan de bestaande discussie, of zelf een nieuwe discussie-item beginnen.Nadere invulling van doelstelling/uitwerking van deze Wiki

In de hoofdpagina (en elders) kan de doelstellingen van deze wiki nader omschreven worden. Met de volgende tekst uit de vianovaarchitectura.nl website is de grote lijn reeds bepaald:

  • Er is ook een wiki omgeving waar je met anderen gestructureerd aan kennis kunt bouwen....
  • Als je op meer gestructureerde manier aan kennis wilt bouwen met anderen dan kun je dat het beste in de (semantische) wiki omgeving doen. Je kunt jezelf registreren om wijzigingen in deze wiki aan te kunnen brengen...
  • Het is mogelijk om een gesloten wiki omgeving aan te laten maken. Een verzoek hiertoe kun je sturen naar "Beheerder Via Nova Architectura"...
    • Bron: Tips voor het gebruik van de omgeving door Danny Greefhorst geplaatst op 13 December 2011 [1]:

Verder kunnen over specifieke onderwerpen enige keuze gemaakt worden, zoals:

  1. In welke taal wordt de wiki uitgewerkt? Of komen er versies in meer talen?
  2. Welk publiek willen we bereiken? Alleen architecten en vakgenoten? Een groter publiek dat daarbij betrokken is? Of het grote algemene publiek?
  3. Welk soort van kennis willen we verzamelen? Alleen vaststaande gevestigde kennis, die in meerdere betrouwbare bronnen is uitgelegd (zoals Wikipedia waarbij origineel onderzoek wordt afwezen)? Alleen nieuwe kennis gebaseerd op (nieuwe) ervaring en inzichten van de betrokken architecten? Of juist een combinatie van beide?
  4. Kennis is nooit belangenloos, en dit kader roept de vraag op in hoeverre de kennis gekleurd mag worden? Mogen de directe betrokkenen niet over hun producten praten zoals op Wikipedia? Of mogen directe betrokken hun producten wel aanprijzen, en daarbij zelfs het laatste woord hebben? Of wordt naar een middenweg gezocht?

Op deze punten kunnen in latere instantie expliciete keuzen gemaakt worden. In de Nederlands Wikipedia is door de opzet (groot publiek, geen origineel onderzoek, betrokkenen mogen niet over zichzelf, hun product en bedrijf schrijven) de representatie van dit vakgebied nauwelijks van de grond gekomen. Om deze reden zou ik hier pleiten voor een middenweg, en beginnen met een Nederlandse versie (met de optie om daarnaast een Engelse versie in te richten). Dit zal ik in ieder geval zelf aanhouden bij de komende uitwerking. Tevens sta ik open voor verdere suggesties. -- Mdd 20 feb 2012 00:47 (CET)

Momenteel is er een serie artikelen over TOGAF in het Engelse en zijn andere zaken in het Nederlands. Het lijkt mij op korte termijn geen probleem, dat beide voorlopig naast elkaar blijven staan. Er kan zelfs in principe een Engelse categorieboom (zie volgende overlegitem) naast de Nederlandse categorieboom worden opgezet. Indien deze Wiki echter verder van de grond komt, kan het ook internationaal een rol van betekenis gaan spelen. In dat geval lijkt een splitsing in een Nederlandse en Engelse versie wenselijk (te worden). -- Mdd 23 feb 2012 21:40 (CET)

Opzet van de categorieboom

Vandaag heb ik een nadere onderverdeling gemaakt van de categorieën op deze Wiki, waarmee alle artikelen en bestanden van deze wiki kunnen worden gecategoriseerd onder de topcategorie Categorie:Alles. Het is de bedoeling (zoals op Wikipedia projecten) dat in deze categorie zelf geen artikelen of bestanden worden ondergebracht. In de topcategorie zijn verder zes categorieën ondergebracht.

Het is mijn inschatting, dat deze onderverdeling voldoende is om de diversiteit aan mogelijke onderwerpen onder te brengen. De praktijk zal dit uiteraard uitwijzen. -- Mdd 23 feb 2012 21:09 (CET)

Een aantal algemene documenten behoeven invulling

Er zijn een aantal algemene documenten rondom deze wiki, die op korte termijn nadere invulling behoeven:

Verder zou ik naar analogie van de welkomsboodschap van Wikipedia graag hier een specifieke opzet maken. -- Mdd 23 feb 2012 21:23 (CET)

Breadcrumb navigatie

Deze wiki bevat een soort Breadcrumb navigatie. Het is mij nog niet duidelijk of je deze als gebruiker ook uit kan schakelen? -- Mdd 23 feb 2012 21:25 (CET)