Attribute listing

Uit Via Nova Architectura Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderstaande tekst overgenomen van D-sciencelab.be

Attribute listing is een ideegeneratietechniek gebaseerd op het checklist-principe . De techniek houdt in dat alle onderdelen van het product op een rij worden geplaatst en vervolgens aan een aantal vragen worden onderworpen. Dit kan ook gebeuren voor het product als geheel. Vervolgens wordt nagegaan of het product naar uiterlijk en naar performantie verbeterd kan worden.

Gebruik/belang Attribute listing is voornamelijk van toepassing als een probleemstelling of geplande ontwikkeling zich situeert op het gebied van redesign (gesloten probleem). Een veel gebruikte checklist is deze van Osborn. Deze checklist heet SCAMPER (Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to other uses, Eliminate en Rearrange).

Voor het product (of elk onderdeel) wordt de volgende checklist doorlopen: - Andere toepassingen of functies: Het bestaande product of onderdeel op een nieuwe manier gebruiken? Andere toepassingen in een gewijzigde vorm? - Aanpassen: Waar lijkt het op? Aan welke ideeën doet het denken? Is er een parallel te vinden? Wat kan ik overnemen? Hoe kan ik het product of onderdeel nog verbeteren? - Wijzigen: Kan er een nieuwe wending aan worden gegeven? Is er een verandering mogelijk in betekenis, kleur, beweging, geluid, geur, vorm, gedaante? Andere veranderingen? - Vergroten: Wat kan eraan toegevoegd worden? Sterker? Hoger? Langer? Meer waarde? Dikker? Dupliceren? Vermenigvuldigen? - Verkleinen: Kan er iets weggelaten? Stroomlijnen? Uitsplitsen? Miniatuur? Lichter? - Vervangen: Vervangen door wie of wat? Andere ingrediënten? Ander materiaal? Ander procédé? Andere plaats? Andere benadering? - Opnieuw rangschikken: Kan het bestanddeel met een ander verwisseld worden? Een ander patroon gebruiken? Oorzaak en gevolg wisselen? Andere vormgeving? Bestandsdelen herschikken? - Omkeren: Positief en negatief wisselen? Wat te zeggen van het tegengestelde? Achterstevoren zetten? Op zijn kop zetten? - Combineren: Wat te denken van een mengsel, een legering, een assortiment, een samenstelling? Verschillende eenheden of onderdelen combineren? Ideeën combineren?

Literatuur / bronvermelding - Kotler, Ph., 'Marketing Management, analysis, planning, implementation and control', Prentice Hall, international editions, 1991, (ISBN 0-13-563479-2) - Verhaert, P., 'Praktijk van de Productontwikkeling', ACCO Leuven, 1998, p.153, (ISBN 90 334 4262 0)

Zie ook Media: Attribute_listing.pdf