Bedrijfsproces en bedrijfsinteractie

Uit Via Nova Architectura Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Figuur 2 05 Eenvoudig informatiemodel.png ArchiMate in de praktijk

Zie ook: ArchiMate Made Practical

Vraagstelling

ArchiMate kent naast het concept bedrijfsproces ook het concept bedrijfsinteractie. Een bedrijfsinteractie is een proces dat door twee of meer actoren (een collaboratie of samenwerking van actoren) wordt uitgevoerd. Waarom is het concept bedrijfsinteractie nodig naast het concept bedrijfsproces? Is het niet voldoende om een proces te koppelen aan een collaboratie (samenwerking) van actoren, en daarmee uit te drukken dat het proces eigenlijk een interactie is?

Oplossing

Een bedrijfsinteractie is gedefinieerd als een specialisatie van bedrijfsproces (of preciezer van het generieke concept gedrag). Door een bedrijfsinteractie te gebruiken voeg je dus informatie toe, namelijk dat het gedrag door een samenwerking van rollen of actoren wordt uitgevoerd. Door een bedrijfsproces te koppelen aan een bedrijfssamenwerking geef je dezelfde informatie weer, namelijk dat het gedrag door een samenwerking van rollen of actoren wordt uitgevoerd. In bijgaande figuur zijn enkele varianten afgebeeld:

Figuur 2 03 Varianten van bedrijfsproces en bedrijfsinteractie.png

Figuur 2.3 - Varianten van bedrijfsproces en bedrijfsinteractie

Linksboven is gemodelleerd dat een bedrijfsproces is toegekend aan twee rollen, middenboven dat een bedrijfsproces is toegekend aan een bedrijfssamenwerking, linksonder dat een interactie is toegekend aan een bedrijfssamenwerking, middenonder dat een bedrijfssamenwerking bestaat uit twee rollen, en geheel rechts de combinatie dat een interactie is toegekend aan een bedrijfssamenwerking die weer bestaat uit twee rollen. Deze redundantie heeft echter wel een goede reden. Soms wil je niet de bedrijfssamenwerking expliciet tekenen (bijvoorbeeld als de nadruk ligt op het gedrag, en niet op de actoren), maar toch aangeven dat het om een interactie door meerdere rollen gaat. Een ander voorbeeld is dat je wel wilt aangegeven dat het een samenwerking is, maar niet door welke partijen of actoren de samenwerking wordt vormgegeven; dit kan bijvoorbeeld zinvol zijn in ontwerptraject waar nog niet bepaald is welke partijen uiteindelijk zullen bijdragen aan een proces of dienst.

Gevolgen

Het doel dat een architect heeft met het modelleren of visualiseren van een bedrijfsinteractie of -samenwerking bepaalt dus in grote mate welke oplossing hiervoor gekozen wordt en welk aspect de nadruk krijgt.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Relaties met andere good practices

Een soortgelijk onderscheid als hiervoor beschreven speelt ook op de applicatielaag, namelijk rond applicatie-interactie en applicatiesamenwerking. De hiervoor beschreven voorbeelden en richtlijnen zijn ook hierop van toepassing.