Bijeenkomst Werkgroep VEA 25 februari 2016

Uit Via Nova Architectura Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Inleiding

Aanwezig: Bart, Frans, Jan, Jelco, Laurent, Lenneke, Sjako.
We verwelkomen Lenneke de Jong van de Politie in onze werkgroep.
In deze bijeenkomst hebben we ideeën uitgewisseld aan de hand waarvan we de activiteiten voor 2016 gaan bepalen.
In de volgende paragrafen introduceren we de onderwerpen

Visualiseren met de Caluwé kleuren

Introductie door: Jelco Bosman
Jelco geeft een korte presentatie van de tot nu toe bereikte resultaten.
In de toekomst willen we het model verifiëren/falsificeren. Dit willen we doen door in de praktijk te toetsen. Het oorspronkelijke idee was dat Hans Vermaak hierover een track zou doen op LAC 2016, maar zijn agenda is al vol. We kunnen mikken op LAC 2017, maar daarbij moeten we niet het komende jaar verloren laten gaan.
Een idee is om alvast met de praktijktoets te beginnen en Hans Vermaak hierbij te betrekken. De onderzoeksopzet, het begeleiden van het onderzoek, het verzamelen en interpreteren van onderzoeksgegevens kan prima door studenten worden uitgevoerd.
Wellicht kunnen we voor dit onderdeel ook een NAF ronde tafel organiseren zodra de eerste resultaten bekend zijn.

Bijeenkomst met de NAF werkgroep Archimate

Introductie door: Jelco Bosma
Hans van Drunen heeft aan Jelco gevraagd of wij daar open voor staan en heeft als datum 13 april 2016 genoemd. Jelco geeft door dat wij de bijeenkomst willen bijwonen en dat we ervan uitgaan dat Hans de bijeenkomst organiseert.

Masterclass Architectuur onderdeel Visualisatie

Introductie door: Sjako ten Haken
Sjako verzorgt dit onderdeel. Sjako wil graag feedback en aanvullingen op dit onderdeel. Mogelijk kan op enig moment iemand anders dit ook verzorgen. Om dit te ondersteunen zal de Masterclass onder de werkgroepsleden worden gehouden. Afspraak hiervoor is woensdag 11 mei 2016 bij Ordina vanaf 16:00.

IDEA

Introductie door: Sjako ten Haken
Sjako laat een visualisatie zien met behulp van statisch plastic. De figuurtjes zijn (met een natte vinger) te verplaatsen op de ondergrond. De figuurtjes zijn door Sjako in opdracht van ICTU met Blender gemaakt en ze maken nu onderdeel uit van een repository. Deze repository beschouwen we als open source en hij is in dropbox beschikbaar. Een mailtje naar Sjako nodigt je uit voor de betreffende files in dropbox.
Blender kent voor velen een hoge leercurve. Laurent en Bart gaan proberen of ze de betreffende symbolen ook in MineCraft kunnen nabouwen.
Sjako haalt graag verdere ideeën op. Vooral het proces eromheen vinden we belangrijk. Leendert heeft hier papers over geschreven.

VVV

Introductie door: Laurent Fraters
Dit is het vervolg op de LAC 2015 track. Laurent schetst nog eens het concept voor de groep. In eerste instantie willen we de opgehaalde kennis en gegeven presentaties op het LAC samenvatten in een artikel. Jan vindt het een mooi concept, maar kan er morgen nog niet mee aan de slag. Het moet dus meer handen en voeten krijgen en praktisch worden gemaakt. Een idee is een NAF insight of ronde tafel te organiseren om hiervoor nog meer materiaal op te halen. Een ander idee is om er een filmpje over te maken en op Youtube te zetten.
De TU Delft verzorgt overigens een online kosteloze cursus op het gebied van het verbeelden van gedachten in metaforen en bijbehorende visualisatie. Lenneke heeft hierover een mail rondgestuurd.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen