De huidige praktijk van visualisatie

Uit Via Nova Architectura Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De projectgroep VEA Subgroep 6 De huidige praktijk van visualisatie heeft zich ten doel gesteld inzicht te verschaffen over het gebruik van EA-visualisaties en te komen tot aanbevelingen ten aanzien van één specifieke toepassing van EA-visualisatie.

De centrale vraagstelling luidt:
“Wat is de huidige stand omtrent de visualisatie van Enterprise Architectuur?
Hoe kan de toegevoegde waarde van een EA-visualisatie t.b.v. het strategisch beslissingsproces verhoogd worden?”


Het onderzoek zal gefaseerd worden uitgevoerd:

VEA Logo-PW VEA.jpgFase 1. EA-visualisaties; wat weten en doen we nu?
1a: Bronnenonderzoek EA-visualisatie (theorie - literatuuronderzoek).
1b: Inventarisatie ‘voor wie, waartoe, hoe’ (praktijk - kwantitatief onderzoek; enquete). Ook: verzamelen van voorbeelden EA-visualisaties.
VEA Logo-PW VEA.jpgFase 2. Hoe beoordeelt een specifieke stakeholder onze EA-platen?
2a: Bronnenonderzoek visualisatie voor strategische beslissingsproces (theorie - literatuuronderzoek).
2b: Welke visualisaties worden nu door bestuur en directie gebruikt ter ondersteuning van het nemen van strategische beslissingen? (praktijk - kwalitatief onderzoek)
VEA Logo-PW VEA.jpgFase 3. Conclusies
Gevolgtrekking: wat kan beter?
Welke (EA-) visualisaties zijn (het meest?) geschikt voor bestuur en directie ter ondersteuning van het nemen van strategische beslissingen?


VEA Logo-PW VEA.jpgPlan van Aanpak

De presentatie van het Plan van Aanpak zoals gepresenteerd op 13-02-2011 is hier te downloaden: Media:Aftrap VEA Subgroep 6 ‘De huidige praktijk’ 13-02-2012.pdf


VEA Logo-PW VEA.jpgPresentatie VEA-5

Tijdens de bijeenkomst op 15 mei zijn enkele resultaten getoond van de enquete, de lopende interviews en de verzamelde EA-visualisaties. DIe presentatie is hier te downloaden: [1] (Staat niet in VNA-mediabibliotheek want groter dan 2Mb)


VEA Logo-PW VEA.jpgResultaten

De kern van ons betoog