De huidige praktijk van visualisatie/De kern van ons betoog

Uit Via Nova Architectura Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De huidige praktijk

Conclusies van het kwalitatieve onderzoek:

 • Voor de representatie van EA wordt ArchiMate het meest toegepast (75.0%), roadmap en stroomdiagram volgen met 71,9% en 59,6%. Ruimte voor verbetering is aanwezig aangezien 62,1% aangeeft 'redelijk tevreden' te zijn.
 • Het belangrijkste doel dat nagestreefd wordt is het delen van kennis en de uitwisseling van ideeën – uit interviews is gebleken dat daarbij de ondersteuning van de dialoog tussen architect en opdrachtgever wordt bedoeld: het op elkaar afstemmen van uitgangspunten, het verifiëren van een indruk - de ondersteuning bij de tweezijdige communicatie. (Omdat kennis en inzicht uitgewisseld wordt is er een grote overeenkomst met kennismanagement.)
 • Het meest worden aspecten van de informatiearchitectuur in kaart gebracht, met name het applicatielandschap (96,5%). Het lijkt dat de enterprise architect de alignment tussen business en ICT méér met applicaties stuurt dan met de processen, maar ook kan de oorzaak gelegen zijn in het feit dat de primaire processen relatief stabiel zijn ten opzichte van het applicatielandschap.
 • De belangrijkste doelgroep voor EA-visualisaties bestaat uit directieleden en het senior management (86,4%), architecten en projectmanagers volgen met 74,1% en 70,7 %. Deze diversiteit heeft een grote impact op belangrijke aspecten van de visualisatie: terwijl leden van het topmanagement over het algemeen minder bedreven zijn in de ICT-component van EA, zijn architecten en projectleiders er juist méér vertrouwd mee, immers: zij nemen de business als leidend kader dat ondersteund moet worden met ICT. “Bepaal éérst je doelgroep: wie gaat je EA-plaat aanschouwen?” is ook bij de interviews veelvuldig naar boven gekomen.

Interviews en gesprekken

 • Een visualisatie is nooit zelfverklarend, is ondergeschikt aan het verhaal (...)
 • Visualisatiemethode of -techniek afhankelijk van doel en organisatietype (gegevensintensief, etc) (...)
 • Irrationele beslissing? Biedt in mijlpaalproduct handvaten voor achteraf-rechtvaardiging en intern-doorverkopen aan superieur (...)
 • Cultuur van de organisatie / EA-maturity van de organisatie / persoonlijkheid van de adviseur
 • proces / inhoud / vorm

Schilderijententoonstelling

 • EA-platen worden verzameld, maar is dat representatief? (Hoe representeer je de nwe media?)
 • Wat is de ondergrens voor aantal? (In bijeenkomst op 15-05 werd een wedstrijd gesuggereerd)
 • (...)