Informatiedomein

Uit Via Nova Architectura Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Figuur 2 05 Eenvoudig informatiemodel.png ArchiMate in de praktijk

Zie ook: ArchiMate Made Practical

Vraagstelling

In onze organisatie is het van belang een eenduidig begrippenkader te hebben. Hiervoor wil ik een informatiemodel (objectmodel) gebruiken. Hoe kan ik dat met ArchiMate modelleren en welke soorten relaties tussen de objecten kan ik het best gebruiken?

Oplossing

Aan de hand van onderstaand fictief voorbeeld wordt een en ander beschreven.

Bedrijfsregels: ‘Een Arbeidsverhouding geeft het verband weer tussen een Werknemer en een Werkgever. Op grond van de Arbeidsverhouding is de Werknemer verplicht verzekerd in het kader van een bepaalde SV-wet. Daarnaast kan een niet Werknemer zich vrijwillig verzekeren. Binnen een Arbeidsverhouding zijn er Arbeidsperioden die zich onderscheiden door gelijkblijvende eigenschappen (bijv. loongegevens)’

Een eenvoudig informatiemodel op basis van bovenstaande beschrijving ziet er als volgt uit:

Figuur 2 05 Eenvoudig informatiemodel.png

Figuur 2.5 - Eenvoudig informatiemodel

De relaties tussen bedrijfsobjecten zijn in deze variant vormgegeven door associaties, wat alleen wil zeggen dat er tussen deze bedrijfsobjecten een verband bestaat. De associatie is de zwakste vorm van een relatietype in ArchiMate. Het bovenstaande voorbeeld is dan ook semantisch zwak; er bestaan associaties tussen de bedrijfsobjecten maar wat die betekenen wordt niet uitgedrukt.

Een model als bovenstaand is bij uitstek geschikt voor communicatie met betrokkenen die weinig of geen kennis van gegevensmodellering hebben, zoals stakeholders vanuit de business of vanuit management, of in een fase waarin het informatiemodel wordt ontwikkeld (en de precieze relaties tussen de informatieobjecten nog niet bekend is).

Gevolgen

Niet van toepassing.

Alternatieven

Een meer gedetailleerde variant ziet er als volgt uit:

Figuur 2 06 Gedetailleerdinformatiemodel.png

Figuur 2.6 - Gedetailleerd informatiemodel

De relaties tussen bedrijfsobjecten zijn hier vormgegeven door sterkere vormen van relatietypen. Hierdoor krijgt het model meer betekenis. In het voorbeeld worden de volgende relatietypen gebruikt:

  • Aggregatie: De Arbeidsverhouding is een aggregatie van een Werknemer en een Werkgever.
  • Compositie: De Arbeidsverhouding bevat Arbeidsperioden.
  • Specialisatie: Een Werknemer is een specialisatie van een Natuurlijk persoon evenals de Verzekerde.
  • Realisatie: De Arbeidsovereenkomst is een realisatie van een Arbeidsverhouding.

In ArchiMate is het niet standaard mogelijk om aan deze relaties optionaliteiten en cardinaliteiten toe te kennen. Hiervoor zijn de specifieke domeintalen (zoals UML) bedoeld. Wel kunnen in sommige tools dergelijke eigenschappen worden toegevoegd.

In situaties waarin de doelgroep bekend is met gegevensmodellering, en/of wanneer er behoefte is aan een meer preciezere vastlegging van de relaties tussen informatieobjecten, is deze tweede variant beter geschikt dan de eerste variant.

Ook is het uiteraard mogelijk om (in verband met communicatiedoeleinden) de eerste variant af te leiden uit de tweede; daarbij wordt de vereenvoudigde weergave getoond, terwijl het meer gedetailleerde model onderliggend is.

Relaties met andere good practices

Niet van toepassing.