Metaforen/De kern van ons betoog

Uit Via Nova Architectura Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

(Enterprise) Architectuur spreekt niet bij iedereen evenveel tot de verbeelding: niet-architecten, of collega’s die minder betrokken zijn bij informatievoorziening, kunnen zich niet altijd meteen een goede voorstelling maken van wat architectuur is, en wat de voordelen ervan zijn. Om de toehoorders tegemoet te komen in wederzijds begrip, grijpt een Enterprise Architect regelmatig terug naar metaforen die hij of zij graag gebruikt. Sterker nog: Architectuur zelf is een metafoor. Er zullen immers maar weinig Enterprise Architecten werkelijk bezig zijn met het ontwerpen van gebouwen of stadswijken.
Ook bij het visualiseren van Enterprise Architectuur wordt veelvuldig gebruikgemaakt van metaforen.
Eén van de doelen die de subwerkgroep Metaforen van de NAF-werkgroep Visual Enterprise Architecture zich ten doel heeft gesteld, is om te komen tot een bibliotheek van metaforen. Een bibliotheek waarin kort de door een architect gebruikte metaforen zijn beschreven, met een toelichting van hoe deze het beste te gebruiken is (en hoe vooral ook niet), mogelijk aangevuld met een terugkoppeling van de reacties van de toehoorders op de gebruikte metafoor.
Streven is om deze bibliotheek uit te brengen in een naslagwerk met als (werk-)titel 101 Metaforen in de Enterprise Architectuur.
Door de subwerkgroep is een template ontwikkeld met daarin de in onze ogen belangrijkste metagegevens. Hierin is bij wijze van voorbeeld al een aantal van de metaforen vastgelegd. De overige leden van de NAF-werkgroep VEA zijn uitgenodigd ook hun metaforen in deze template vast te leggen en te (laten) publiceren op eeze plek.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen