Samenwerking tussen organisaties

Uit Via Nova Architectura Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Figuur 2 05 Eenvoudig informatiemodel.png ArchiMate in de praktijk

Zie ook: ArchiMate Made Practical

Vraagstelling

Hoe modelleer je de samenwerking tussen organisaties? Wat wordt bedoeld met bedrijfssamenwerking en hoe verhouden die zich de concepten bedrijfsinteractie en bedrijfsrol over en weer?

Oplossing

Voor een goed inzicht in de samenwerking tussen organisaties is de samenwerkingsview zeer behulpzaam. Deze view laat zien hoe de diverse rollen en actoren samenwerken in een keten. Enkele concepten die hierbij van belang zijn:

  • Bedrijfssamenwerking: Een, mogelijk tijdelijk, collectief van rollen die samenwerking vertonen (= interactie hebben). Het concept bedrijfsinteractie is het gedrag wat getoond wordt in de samenwerking van twee of meer bedrijfsrollen.
  • Bedrijfsactor: Een actieve entiteit die gedrag vertoont. Het kan een persoon zijn, bv een klant, maar ook een groep mensen, bv een bedrijfsonderdeel.
  • Bedrijfsrol: Het gedrag uitgevoerd door een actor die de rol vervult

Het onderstaande voorbeeld geeft een goed inzicht in de rollen in de keten en de samenwerking.

Figuur 2 04 Samenwerking tussen organisaties.png

Figuur 2.4 - Samenwerking tussen organisaties

Gevolgen

Niet van toepassing.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Relaties met andere good practices

Zie ook de good practices ‘Bedrijfsservice, bedrijfsfunctie en bedrijfsproces’ en ‘Bedrijfsproces en bedrijfsinteractie’.