Websites als applicatiecomponent en het gebruik van services

Uit Via Nova Architectura Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Figuur 2 05 Eenvoudig informatiemodel.png ArchiMate in de praktijk

Zie ook: ArchiMate Made Practical

Vraagstelling

In toenemende mate wordt de functionaliteit van backoffice / legacy applicaties ontsloten via webapplicaties. Daarbij wordt de functionaliteit van de BackOffice applicatie ook in vaak meerdere websites gebruikt en kan een website gebruik maken van externe services. Hoe modelleer je dit?

Oplossing

Aan de hand van onderstaand voorbeeld wordt één en ander beschreven:

Figuur 3 11 Websites en applicatieservices.png

Figuur 3.11 - Websites en applicatieservices

De backoffice applicatie realiseert een service ‘premieberekening’. Deze service wordt gebruikt door de twee websites. In deze situatie is backoffice functionaliteit ontsloten voor de webapplicaties. In website 2 wordt gebruik gemaakt van de volgende externe services: ‘Authenticatie’ (bijv. Digid) en ‘Routeberekening’ (bijv. via GoogleMaps). Deze laatste twee services worden extern betrokken.

Gevolgen

Niet van toepassing.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Relaties met andere good practices

Hier ligt een relatie met de good practice ‘Koppeling tussen applicaties’.