ArchiMate in de praktijk

Uit Via Nova Architectura Wiki
Versie door Hvdrunen (Overleg | bijdragen) op 30 jan 2012 om 09:41 (Modelleren in de bedrijfslaag)

Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Hoe breng ik een applicatielandschap in beeld? Hoe leg ik relaties tussen logische (inrichtingsonafhankelijk) en fysieke bedrijfsprocessen (inrichtingsafhankelijk)? Hoe breng ik in beeld welke afdelingen functioneel eigenaar zijn van welke applicaties? Hoe beeld ik de applicatieportfolio af op de technische infrastructuur? Hoe geef ik aan welke gegevens benodigd zijn bij de levering van welke producten en diensten aan klanten? Hoe modelleer ik een servicebroker?

Dit zijn allemaal modelleervragen waar je als enterprise architect in de praktijk mee geconfronteerd wordt. Er zijn dan ook veel manieren die worden gehanteerd om antwoord te geven op deze vragen. Veel manieren leidt tot wildgroei en problemen om met de gemaakte platen goed te kunnen communiceren. Achter elk plaatje zit een verhaaltje, maar een plaatje gaat vaak een eigen leven leiden en het verhaaltje raakt verloren, zeker als de oorspronkelijke maker met andere werkzaamheden bezig gaat of zelfs weg is bij een organisatie.

In de praktijk van ‘werken onder architectuur’ wordt bij steeds meer organisaties gebruik gemaakt van ArchiMate als beschrijvingstaal voor het vastleggen van enterprise architecturen met daarin domeinen als: producten/diensten, processen, organisatie, gegevens, applicaties en technische infrastructuur. Met deze taal is het mogelijk om de globale structuur binnen een domein te modelleren en de relaties tussen domeinen te modelleren. Een andere belangrijke eigenschap van ArchiMate is de mogelijkheid om modellen op verschillende manieren te visualiseren, gericht op verschillende belanghebbenden. Bovendien levert de taal een formele onderbouwing zodat modellen geanalyseerd kunnen worden (bijvoorbeeld op een aspect als performance).

Daarbij is het expliciet niet de bedoeling dat ArchiMate de bestaande talen, zoals BPMN, UML e.d., zal vervangen; het vormt hierop een aanvulling, waarbij wel zo veel mogelijk aangesloten wordt op bestaande standaarden en praktijken. Ondertussen zijn er veel ervaringen opgedaan met ArchiMate in Nederland (niet alleen meer in Nederland) en is te zien dat steeds meer herkenbaardere en beter communiceerbare modellen worden opgeleverd. En de populatie van enterprise architecten dat gebruik maakt van ArchiMate is nog steeds groeiende.

Hierbij is echter ook te zien dat dezelfde typen modelleervraagstukken op verschillende manieren met ArchiMate worden ingevuld, waarbij kan worden gesteld dat niet alle manieren een goede bijdrage leveren aan de communiceerbaarheid van de modellen richting de belanghebbenden. De praktijk leert ook dat je van goede huize moet komen om de taal goed te kunnen vastpakken en toepassen. De drempel is toch nog vrij hoog om er direct mee aan de slag te kunnen gaan.

Doelgroep

De praktijk heeft behoorlijk wat vragen opgeleverd richting de ArchiMate Forum over de wijze van toepassing van de ArchiMate concepten. Doel van voorliggend document is om een begin te maken met de beantwoording van deze vragen door middel van het aanreiken van beproefde oplossingen in de vorm van good practices, waarmee de drempel voor de toepassing van ArchiMate in de praktijk aanzienlijk kan worden verlaagd en de effectiviteit van de modellen die worden gemaakt kan worden vergroot. Dit document is geschreven voor enterprise architecten die ArchiMate in de praktijk willen toepassen als taal voor het vastleggen van modellen van organisaties, de ICT-ondersteuning en de onderlinge relaties daartussen. Dit document moet worden gezien als aanvulling op de bestaande ArchiMate-resultaten, waaronder (zie de bijlage voor een verwijzing naar deze referenties): - Enterprise Architecture At Work. - Inleiding in de ArchiMate-taal. - Architecture Language Reference Manual. - Viewpoints Functionality and Examples. - ArchiMate Quick Reference. - ArchiMate 1.0 Specification.

Leeswijzer

De hierna volgende pagina's bevatten een verzameling van good practices die uit de praktijk zijn verzameld. In de beschrijving van elke good practice wordt steeds de volgende structuur gebruikt:

 • Naam in de paragraaftitel: een herkenbare naam waaraan de inhoud van de good practice te herkennen is.
 • Vraagstelling: een beschrijving van de vraag die aanleiding is voor het expliciet maken van deze good practice.
 • Oplossing: een beschrijving en visualisatie van de oplossing die de voorkeur verdient om de vraag te kunnen beantwoorden.
 • Gevolgen: een beschrijving van de gevolgen van de oplossing voor bijvoorbeeld de communicatie met belanghebbenden, de gevolgen voor de implementatie, e.d.
 • Alternatieven: een beschrijving van alternatieve oplossingen met de afwegingen om hiervoor te kiezen.
 • Relaties met andere good practices: een beschrijving van de relaties die er zijn met andere good practices.

Website

Meer informatie over het ArchiMate Forum, de activiteiten van de werkgroep Gebruik/Tools en de verzamelde good practices zijn te vinden via de websites: The Open group ArchiMate forum [1] en Nederlandse gebruikersgroep [2]. Op de tweede website worden tevens nieuwe good practices gepubliceerd alvorens deze in een volgende versie van het boekje worden opgenomen.

Oproep voor nieuwe good practices

De inhoud van dit document is zeker niet volledig en laat nog vragen onbeantwoord. Dit document is bedoeld als groeidocument. Het bevat een verzameling van good practices die uit de praktijk zijn verzameld. We hopen dat de lezer hiermee in de praktijk aan de slag kan, en dat vervolgens op basis van dit gebruik nieuwe inzichten ontstaan die vervolgens in dit document verwerkt zullen worden. Heb je modelleervragen waar je graag antwoord op zou willen krijgen? Heb je zelf ook good practices die je wil delen met vakgenoten? Of wil je ook deelnemen aan de werkgroep Gebruik/Tools binnen het ArchiMate Forum, waar we de good practices verzamelen, bespreken en verwerken in dit document? Meld dit dan aan de voorzitters van de werkgroep via de mailadressen: h.vandenberg@bizzdesign.nl en egon.willemsz@uwv.nl. Of telefonisch bij Harmen van den Berg (06 5119 8282) of Egon Willemsz (06 5235 3089).

Modelleren in de bedrijfslaag

In dit hoofdstuk zijn de onderstaande good practices opgenomen:

Modelleren in de applicatielaag

In dit hoofdstuk zijn de onderstaande good practices opgenomen:

 • Applicatielandschap.
 • Koppeling tussen applicaties.
 • Functionaliteit van een applicatie.
 • Websites als applicatiecomponent en het gebruik van services.

Modelleren in de infrastructuur- / technologielaag

In dit hoofdstuk zijn de onderstaande good practices opgenomen:

 • Infrastructuurservices.
 • Infrastructuurlandschap.
 • Onderscheid systeemsoftware en artefact.

Modelleren over de grenzen van lagen heen

In dit hoofdstuk zijn de onderstaande good practices opgenomen:

 • Veelgebruikte relaties.
 • Product en applicatieservices.
 • Ondersteuning van batch en online processen.
 • Servicebroker.
 • Domein.
 • Interne en externe services.
 • Noodzaak van het gebruik van services.
 • Vereenvoudigingen met behoud van consistentie.
 • Groepering.
 • Gegevensuitwisseling met externe organisaties in applicatielaag.
 • Weergeven van berichten in wachtrijen.
 • ‘Nesten’ en impliciet afgeleide relaties.
 • File transfer.