Criteria voor de beoordeling van vormen van visualisatie

Uit Via Nova Architectura Wiki
Versie door Mdd (Overleg | bijdragen) op 7 jan 2014 om 14:42 (+ Categorie(en))

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

VEA Logo-PW VEA.jpg Criteria voor de beoordeling van vormen van visualisatie

In de discussies van de subwerkgroep komen een aantal criteria, kenmerken of eisen omhoog die aan vormen van visualisaties gesteld worden. Op deze wikipage worden deze als 'criteria' opgeschreven en verder ontwikkeld. Daarbij hanteren we grofweg de methode van Attribute listing. Door de criteria te formuleren als probleemstelling én als doelstelling. Hiermee wordt geborgd dat vormen van visualisatie als middel een bijdrage leveren aan de verbetering van enterprise architectuur in het algemeen.Criterium Probleemstelling Doelstelling
Direct, just in time. Architectuur is te laat en te traag om beslissingen die invloed hebben op de structuur van processen en informatievoorziening effectief te beïvloeden. Architectuur is direct en just in time beschikbaar én toegankelijk voor beslissers, architecten en andere stakeholders. Architectuur beïnvloedt de effectiviteit van beslissingen.
Open en simultaan ontwerpen. Architectuur wordt door de architect gemaakt en daarna gecommuniceerd aan de stakeholders. Architectuur wordt in een open dialoog, samen, simultaan met de stakeholders gemaakt.
Open view en beschikbare data (Open, social en big data). De informatie die nodig is om architectuur te maken is vaak onvolledig, gedateerd of is slechts na veel bewerking bruikbaar. Bovendien wordt vooraf gedefinieerde informatie gezocht, vaak vanuit een technologisch en engineering gezichtspunt. Benodigde informatie verzamelen. Architectuur maakt gebruik van informatie die wel beschikbaar is. Daarbij wordt op een open manier naar informatie gekeken. Alle beschikbare informatie, bijvoorbeeld ook over sociale patronen kan bruikbaar zijn. Patronen in beschikbare informatie ontdekken.
Componentbased architectuur. Architectuur wordt als uniek ontwerp bedacht en daarna gerealiseerd. Architectuur wordt met reëele componenten ontworpen.
Informatief én inspirerend. 1) Visualisatie beperkt zich tot (grafische) vormverbetering van formele informatieve specificerende modellen met als doel de inpirerende functie van architectuur te verbeteren. Visualisatie moet naast de informatieve, formeel specificerende functie van architectuur, ook de belevende, emotionele, inspirerende functie van architectuur ondersteunen.
Reizen tussen viewpoints en aggregatieniveaus. 2) Architectuur biedt verschillende statische viewpoints voor verschillende aggregatieniveaus en verschillende stakeholders. Slide deck. Architectuur maakt het mogelijk te reizen tussen verschillende viewpoints en niveaus van detail. Het 'Google earth effect'.
Minimal waste. 3) Architectuur biedt vanuit een high level overzicht met hulp van een stabiel kader grip op generieke problematiek. Flexibiliteit door een losse structuur met vaste componenten. Veel waste. Architectuur biedt vanuit specifieke problematiek een stabiel kader om grip krijgen met generieke oplossingen. Flexibiliteit door een vaste structuur met losse componenten. Minimal waste.


De subwerkgroep heeft zich hier laten inspireren door:

1) Rick Maes Innovatief informatiemanagement

2) Jaap Schekkerman Institute for Enterprise Architecture Development

3) Hennis de Ridder Legolisering in de bouw


Uit het verslag van de NAF ronde tafel heeft Sjako een aantal verbeterpunten voor architectuur gehaald waar Visualisatie mogelijk een bijdrage kan leveren. Deze punten zijn geformuleerd als probleem-doelstelling paren. Mogelijk voor subwerkgroep 5 aanvullende criteria om de ontwikkeling van nieuwe vormen of media te toetsen. Nb! Graag nog een keer bespreken in de subwerkgroep 5.


Criterium Probleemstelling Doelstelling
Meer aandacht voor systeemontwikkeling en operatie Architecten hebben onvoldoende aandacht voor systeemontwikkeling en operations Stakeholders SO en operations worden nadrukkelijk in het proces betrokken
Bijdragen in projecten en operatie Bouwen onder architectuur komt omvoldoende van de grond omdat architecten projecten niet vooruit helpen. Architectuur helpt zowel de besluitvorming als de uitvoering daarvan in projecten en operatie vooruit. Dus bij richten, inrichten en verrichten.
Verbindend vermogen Architecten hebben onvoldoende verbindend vermogen. Opgeleverde projecten voldoen daardoor niet altijd aan de ontworpen architectuur Architecten regiseren en faciliteren de verbinding tussen de verschillende stakeholders, communiceren het belang en de kennis over architectuur en creëeren zo een architectuurnetwerk door de hele organisatie en de keten waarin de organisatie opereert.
Projectsturing met architectuursupport Tijdens de realisatie van processen en systemen wordt veel bijgestuurd, zonder goedkeuring van de architectuurboard. Hierdoor voldoen opgeleverde projecten niet altijd aan de ontworpen architectuur. Het architectuurnetwerk is direct betrokken op het moment dat projecten moeten bijsturen. Architectuur ondersteunt het sturingsmoment met impactanalyses en voorstellen voor oplossingen en alternatieven; en adapteert de consequenties van deze bijsturing in de architectuur en het architectuurproces.
Businesscase zichtbaar maken Bouwen onder architectuur komt slecht van de grond omdat de focus vaak op de korte termijn is gericht. Dan komen wel de kosten van architectuur op korte termijn in beeld, maar niet de opbrengsten op langere termijn. Architectuur levert een heldere en valide businesscase die kosten en baten op korte en lange termijn goed zichtbaar maakt voor beslissers.
Kennismanagement voor de hele lifecycle Tijdens de lifecycle van processen en systemen stroomt teveel kennis weg, waardoor overdrachtsfouten ontstaan waardoor bouwen onder architectuur niet van de grond komt. Het architectuurproces zorgt ervoor dat de kennis gedurende de hele lifecycle beschikbaar blijft. Toegankelijk en bruikbaar voor alle partijen in de lifecycle. Hierdoor gaat geen kennis verloren bij overdracht naar volgende fases of personele wijzigingen en worden de mogelijkheden voor het lerend vermogen van de organisatie vergroot.
Managen van het sociale proces Inhoudelijk goede adviezen zijn onvoldoende effectief als architecten zich te éénzijdig op de inhoud richten en de meer sociale procesfactoren uit het oog verliezen. Architectuur levert een effectieve bijdrage aan zowel inhoud als proces. Architecten beschikken over social proces capabilities, organiseren dat met het team of schakelen daar zo nodig een specialist voor in.